VisitSønderjylland
‘Zwaarte Zon’ in Tøndermarsken

Zwarte Zon

'Zwarte Zon' - op zijn Deens Sort Sol - is een fenomeen, dat te zien is wanneer spreeuwen zich in grote zwermen verzamelen om in de rietvelden te overnachten. 

Vlak voordat ze landen, vormen de grote zwermen fascinerende patronen in de lucht die de zon bijna verduisteren, vandaar de naam 'Zwarte Zon'.
 

‘Zwaarte Zon’ in Tøndermarsken

De spreeuwen komt naar de kwelders om emelten en johanneskeverlarven te eten, die in grote mengdes aanwezig zijn in de vochtige polders. Overdag zoeken ze voedsel in de polders van Tøndermarsken en 's avonds verzamelen ze zich in de rietvelden, waar ze overnachten. Ze verplaatsen continue van plek, zowel om roofvogels te bedriegen maar ook omdat de rietstengels na enige dagen breken, waardoor de spreeuwen dan met hun poten in het water komen te staan. Je kunt daarom nooit met zekerheid weten waar de vogels de nacht gaan doorbrengen.
 

‘Zwaarte Zon’ in Tøndermarsken

De voorjaarstrek van de spreeuwen is van februari tot half april, de herfsttrek begint in augustus en duurt tot december.