Bål - afbrændingsforbud

Rook- en vuurverbod 2023

Foto: Colourbox

Er is geen stookverbod meer in Sønderjylland.

  

Het rook- en vuurverbod betekent, dat het NIET is toegestaan om:

 

Om een houtskoolgrill te gebruiken.

Dit betekent: 
Elk gebruik van barbecues waarbij brandstof een gloeiend effect heeft (zoals kolen, hout, briketten of andere brandstof die sintels kan produceren) is niet toegestaan, zelfs niet op uw eigen/ privéterrein.

Om barbecue buiten te gebruiken op eigen/ privé-eigendom met bewoning.
Dit betekent: 
Elk gebruik van barbecue (met kolen, gas, hout, briketten of andere brandstof) in openbare/gemeenschappelijke ruimtes, bijv. parkeerplaatsen, graslanden, speelvelden, parken, enz., of in de natuur, bijvoorbeeld in bossen en plantages, op stranden, heidevelden, velden, op en bij meren, aan de kust, incl. eilandjes, schorren, enz. (minder dan 200 meter van het land) en dergelijke, is niet toegestaan.

Roken in de natuur.

Dit betekent: 
Roken van pijpen, sigaretten, sigaren, waterpijpen en elke andere vorm van gloed, vlam of dergelijke ontstoken rooksubstantie op openbare/gemeenschappelijke groene gebieden met gras, planten en andere vegetatie, bijvoorbeeld graslanden, speelvelden, parken, wegkanten enz., of bijvoorbeeld in bossen en plantages, op stranden, heidevelden, velden en dergelijke, op en door meren en aan de kust, incl. eilandjes, schorren, etc.  (minder dan 200 meter van het land), is niet toegestaan.

Een kampvuur maken, of het gebruik van open vuur buitenshuis.

Dit betekent: 
Elke vorm van verbranding van vreugdevuren (met kolen, hout, briketten of andere brandstof), met inbegrip van verbranding in vuurkorven, evenals St. Hans vreugdevuren, verbranding van tuinafval, bosafval, ander afval, stro, riet en dergelijke, en al het buitenshuis gebruik van kampvuren, fakkels, tuinbranders, kaarsen en dergelijke, met inbegrip van op en bij meren, en aan de kust, Incl. eilandjes, schorren, etc. (minder dan 200 meter van het land), is niet toegestaan.

Het gebruik van apparaten/objecten die buiten vonken, sintels, of vlammen veroorzaken

Dit betekent: 
Elk gebruik van onkruidbranders, privé lassen van dakleer en dergelijke met behulp van open vuur, privégebruik buitenshuis van haakse slijpers en andere apparatuur die vonken of sintels produceert, buitengebruik van terrasverwarmers en dergelijke. Gebruik buitenshuis van ontstekers en buitengebruik van kook- of verwarmingstoestellen, zaklampen en dergelijke die werken met brandbare vloeistoffen of stoffen zoals alcohol, gas, benzine, zwavel en dergelijke is niet toegestaan. Dit geldt ook op en nabij meren en de kust, incl. eilandjes, schorren, etc. (minder dan 200 meter van land).

 
Het blijft toegestaan om:

Om gasgrills te gebruiken op uw eigen/ privéterrein bij woonruimten

Dit betekent: 
Het is toegestaan om gasgrills bij de eigen woning te gebruiken als de grill boven de grond wordt geheven en op een stevig onbrandbaar oppervlak met ten minste één meter omtrek van de buitenkant van de grill wordt geplaatst.


Gasgrills gebruiken in bepaalde gebieden

Dit betekent: 
Het is toegestaan om gasgrills op uw eigen terrein te gebruiken in vakantiehuizen, volkstuinen, campings en dergelijke, als de grill boven de grond wordt geheven en op een solide onbrandbaar oppervlak met ten minste één meter omtrek van de buitenkant van de grill wordt geplaatst, en als de eigenaar geen verbod heeft uitgevaardigd.

Roken op eigen terrein en afgesloten ruimtes

Dit betekent: 
Roken kan plaatsvinden met normale inachtneming van waakzaamheid op privéterrein of trottoirs, wegen, parkeerplaatsen, enz., En als de eigenaar geen verbod heeft uitgevaardigd. Nooit peuken of ander tabaksafval zomaar weggooien.

Bedrijfsactiviteiten uitvoeren

Voor bedrijfsactiviteiten geld echter dat er een cursus warm werk is gevolgd.

Dit betekent: 
Het is toegestaan om professionele werkzaamheden en commerciële activiteiten uit te voeren met de bovenstaande items (barbecue, warm werk, vuurwerk, enz.) als alle vergunningen en normale regels in acht blijven worden genomen, evenals met verhoogde zorg om geen brandgevaar te vormen of te creëren. Niet-naleving kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en aansprakelijkheid.

Bedrijfsactiviteiten betekent: 
Elke uitvoering van commerciële/betaalde/honoreert activiteit gericht op directe of indirecte winst, waarbij gebruik wordt gemaakt van een of meer van de bovenstaande objecten/apparaten, en uitgevoerd door een geregistreerde onderneming, geregistreerde vereniging of andere geregistreerde juridische bedrijfsentiteit, onderworpen aan altijd toepasselijke bedrijf gerelateerde en andere relevante regels voor de activiteit in kwestie. De activiteiten van overheidsinstanties worden in dit verband gezien als beroepen.
Bij Sint-Hans vreugdevuren, vreugdevuren en onkruidbranders geldt echter altijd de beperking die geldt voor het verbrandingsverbod.

Roken kan nooit worden gezien als een beroep/warm werk.

Het is toegestaan voor de reddingsdiensten (gemeentelijke hulpdiensten, Falck en het Deense agentschap voor noodbeheer) en de strijdkrachten om oefeningen en trainingsactiviteiten uit te voeren met behulp van vuur, met strikte inachtneming van de brandveiligheid. 
Verhoogde waakzaamheid betekent: Voorzichtigheid is geboden met betrekking tot branden, aanmaakhout, gebruik van apparaten, enz., En andere voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheidsmaatregelen blijven van toepassing.

 
Bij twijfel:

Als u twijfelt of een activiteit is toegestaan, doe het dan omwille van de brandveiligheid niet.

Share your moments with us:

Destination Sønderjylland

Informatie

VisitSønderjylland © 2024
Dutch