VisitSønderjylland
Duiker bij Tritons Rev

Herstel van riffen

Om de biologische diversiteit in de vaarwateren voor de kust van Als te versterken, wordt er gewerkt aan herstel van de riffen die er vroeger waren.

Als je in de zomerhitte een duik neemt in het water langs de kust van het eiland Als, stoot je misschien wel op een rif dat er een paar jaar geleden nog niet was.

In 2011 is de Foreningen Als Stenrev namelijk opgericht. Deze vereniging werkt hard aan het herstellen van een aantal steenriffen die in de loop der tijd uit de vaarwateren voor de kust van Als verwijderd zijn. 

De afgelopen 100 jaar zijn er namelijk veel stenen opgevist van de bodem van de zee. De stenen zijn onder andere gebruikt voor het bouwen van pieren. Het probleem hierbij is dat er een aantal riffen is verdwenen. Deze riffen waren goed voor vissen en planten die er konden groeien en vermenigvuldigen. Dat gold in het bijzonder voor steenriffen met holen, die uiteindelijk volledig dreigden te verdwijnen. Daarom werd het opvissen van stenen in 2000 verboden.

Het herstel van de riffen moet bijdragen aan het versterken van de biologische diversiteit. Steenriffen worden samen met zeegrasgebieden beschouwd als de oases van de zee, met een grote soortenrijkdom. 

Volgens bioloog Bo Mammen Kruse, secretaris en projectleider bij Foreningen Als Stenrev, was maar liefst 99 procent van de steenriffen met holen weggehaald. Daardoor bestaat het gevaar dat een aantal soorten flora en fauna zal verdwijnen.

Om die reden zet de vereniging zich in voor het ongedaan maken van de fouten uit het verleden. Zodoende is er een groot aantal stenen in de vaarwateren voor de kust van Als gelegd. Bij het aanleggen van de snelweg naar Sønderborg werden bijvoorbeeld 2000 m3 stenen opgegraven. Deze stenen zijn vervolgens gestort bij Middelgrund tussen de schiereilanden Kegnæs en Broager. 

Sinds de oprichting van de vereniging zijn verschillende riffen geheel of gedeeltelijk hersteld. Tot nu toe is ongeveer 35.000 ton stenen neergelegd op 19 riffen.

Het rif Tritons Rev, uit de kust bij Sønderborg Slot, dient als een soort demonstratierif. Het heeft onder andere een snorkelpad met onderwaterborden waarop snorkelaars kunnen lezen over het rif en de bewoners ervan. Tritons Rev wordt ook gebruikt voor lessen aan scholieren en nieuwe duikers.