VisitSønderjylland
Project Zero

Sønderborg wordt CO2-neutraal

Als het aan een lange reeks publieke en private beleidsmakers ligt zal Sønderborg - de grootste stad van Zuid-Jutland - met omliggende regio CO2-neutraal zijn aan het eind van het volgende decennium.

Als de visie slaag, zal Sønderborg een CO2-neutrale groeiregio zijn 20 jaar voor de rest van Denemarken.

De visie heet ProjectZero en het doel moet worden bereikt door efficiënter energiegebruik en een omschakeling naar de eigen energiebronnen van de regio Sønderborg. De omschakeling is gebaseerd op duurzame groei en zal naar verwachting vele groene banen scheppen.

ProjectZero is in 2007 gestart als samenwerking tussen een aantal privéondernemingen en overheden met onder andere fondsen, nutsbedrijven en de gemeente Sønderborg.

De realisatie van dit ambitieuze doel is gebaseerd op een actieve betrokkenheid van de burgers. Duizenden huiseigenaars hebben daarom warmtepompen of zonnepanelen gekregen of hun woningen geïsoleerd. De woningbouwverenigingen doen ook mee. Verder zijn de stadsverwarmingssystemen van de regio overgeschakeld naar duurzame energiebronnen, is de straatverlichting vervangen door led, en helpen zonnecellen en windmolens mee om de CO2-uitstoot te verminderen.
 

Project Zero

Ten slotte zijn de kinderen en jongeren uit de regio betrokken bij het project dat nu 15.000 jonge ambassadeurs heeft. Zij kunnen meepraten over klimaatveranderingen en hun familie helpen om thuis energie te besparen.

Hoe het gegaan is sinds het project in 2007 gestart is? Heel goed eigenlijk. De CO2-uitstoot van de regio Sønderborg is met 35 procent afgenomen en er zijn honderden nieuwe groene banen bijgekomen in bedrijfstakken als bouw, installatie, industrie en onderwijs. Het volgende doel is een reductie van 50 procent in 2020, en in 2029 moet de regio CO2-neutraal zijn.

Overal ter wereld besteden steden en lokale gemeenschappen aandacht aan klimaat en duurzaamheid.