VisitSønderjylland
Wandelen op Hærvejen

Hærvejen (De Heerweg):

De oorsprong van de ligging van de Hærvejen ligt in de vorming van het landschap in de ijstijd. De rand van de ijskap stond lang langs de hoofdlijn van de maximale uitbreiding van het landijs gedurende de laatste ijstijd.

Het ijs had grote hoeveelheden klei, grind en stenen omhooggeduwd langs de gletsjerrand. Het smeltwater liep in westelijke richting over het ijsvrije gebied. Toen het ijs zich had teruggetrokken, konden beken en rivieren ook in oostelijke richting aflopen.

Het gebied tussen de oostelijke en westelijke waterlopen wordt een waterscheiding genoemd. Dat was de gemakkelijkste plek om met droge voeten door Jutland te komen, zodoende ontstond de Hærvejen langs de waterscheiding.

Wandelen op Hærvejen